Brain

Lieselotte Mignon

Logopediste aan huis in regio Mechelen

Neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen en dysfagie

Als zelfstandig logopediste kom ik aan huis in de regio Mechelen voor het onderzoeken en behandelen van neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen en dysfagie.

Op deze website informeer ik u kort rond deze stoornissen. Wie graag nog meer wil weten, kan terecht bij de links. Ook de tarieven voor een logopedisch consult kan u op deze website inkijken.

Vooraleer u contact opneemt voor bijkomende informatie en/of een afspraak, bekijkt u best de regio waarbinnen een huisbezoek mogelijk is.

Lieselotte Mignon
Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen (KULeuven)
Master in neurologische taal- en spraakstoornissen (Arteveldehogeschool)

Lieselotte Mignon studeert in 2008 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KULeuven en verdiept zich verder in de neurologische taal- en spraakstoornissen via een opleiding aan de Arteveldehogeschool te Gent. Haar stage in Revalidatiecentrum Inkendaal (Vlezenbeek) wekt haar interesse voor neurologische taal- en spraakstoornissen en slikstoornissen.

Eens afgestudeerd werkt ze in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op de afdelingen geriatrie en neurorevalidatie en de acute afdelingen. Sinds 2009 vervult ze halftijds haar taak als logopediste en audiologe in het Woon- en Zorgcentrum Den Olm te Bonheiden. Halftijds werkt ze zelfstandig.

Via teamoverleg, intervisie en bijscholing blijft Lieselotte op de hoogte van nieuwe inzichten. Ook is ze lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Naast haar professionele bezigheden prikkelt Lieselotte graag haar zintuigen en geest via ondermeer muziek, theater, culinaire ervaringen, literatuur en het verkennen van de wereld dichtbij en veraf.

Lieselotte

Bij aandoeningen zoals een beroerte, een hersentrauma, een tumor, een degeneratieve aandoening, een oncologische behandeling kan de persoon een taal- en/of spraakstoornis of een slikstoornis overhouden/ontwikkelen.

Het type en de ernst van de stoornis variëren naargelang de medische oorzaak, de leeftijd van de persoon, …

Volgende neurologische aandoeningen worden behandeld door een logopedist(e):

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel. Het begrijpen en/of het uiten van gesproken en geschreven taal is bij een persoon met afasie gestoord. Elke regio van beschadiging in de hersenen geef aanleiding tot een ander type afasie.

Op de site www.levenmetafasie.be (project van Arteveldehogeschool Gent) vindt u getuigenissen over afasie.Afasie


Dysartrie is een verzamelnaam voor spraakstoornissen die het gevolg zijn van een verstoorde controle over de spieren betrokken bij het spreken (Vrij vertaald uit Darley, Aronson en Brown).

De spraak is vervormd door afwijkingen in de articulatie, de ademhaling, de stemgeving, de resonantie, en/of de prosodie. Hierdoor is een persoon met dysartrie minder goed verstaanbaar voor zijn omgeving.

De wijze waarop de spraak verstoord is, hangt af van de beschadigde regio in het zenuwstelsel. Dysartrie kan voorkomen zonder een taalstoornis, maar is vaak geassocieerd met slikproblemen.

Op de site www.levenmetdysartrie.be (project van Arteveldehogeschool Gent) vindt u getuigenissen van en voor personen met dysartrie.


In ieder deel van de slikbeweging kunnen stoornissen ontstaan. De verzamelnaam van slikstoornissen is dysfagie.

De verschillende fases van het slikken zijn:

  1. Voorbereidende orale fase
  2. Overgangsfase: slikinzet
  3. Orale fase
  4. Overgangsfase: slikreflex
  5. Faryngeale fase
  6. Oesofgeale fase

Logopedisten behandelen enkel orofaryngeale slikstoornissen (fase 1 tot 5).


Spraakapraxie weerspiegelt een stoornis in het plannen en het programmeren van zintuiglijke en motorische bevelen om tot normale spraak te komen (Vrij vertaald naar Darley, Aronson en Brown).

Tijdens het praten zie je een persoon met verbale apraxie zoeken naar de juiste articulatiebeweging terwijl de persoon weet wat hij/zij wil zeggen. Het gaat hier om een spraakstoornis waarbij het bewust articuleren moeizaam verloopt. Bij personen met verbale apraxie is het mogelijk dat tevens een taalstoornis aanwezig is.

Een huisbezoek is mogelijk binnen de regio :

Mechelen - Boortmeerbeek - Rijmenam - Keerbergen - Bonheiden - Putte - Sint-Katelijne-Waver

Indien u dringend op zoek bent naar een logopediste buiten deze regio, neemt u gerust contact op voor het bekijken van mijn eigen mogelijkheden of voor doorverwijzing naar een collega-logopedist(e).

Onderzoek en behandeling

Als logopediste met conventie volg ik de honoraria zoals opgelegd door het RIZIV. Alle genoemde stoornissen worden via de verplichte verzekering gedeeltelijk terugbetaald gedurende een bepaalde periode. Op de website van het RIZIV kan u de honoraria en de verzekeringstegemoetkoming vinden en de voorwaarden voor de terugbetaling.

Indien de periode van terugbetaling via de verplichte verzekering voorbij is, kan u bij uw ziekenfonds informatie vragen omtrent de mogelijkheden van de aanvullende verzekering.

Vergoeding huisbezoeken

Rekening houdend met transportkosten wordt per huisbezoek 3 euro vergoeding aangerekend. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds.

Naam:
Lieselotte Mignon
Adres:
Donkerlei 68
2800 Mechelen
GSM:
0495/37.61.09 (Meestal bereikbaar elke werkdag na 14u00)
Email:
lieselotte@mignonlogopedie.com

Logopedie - Algemeen
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Thuiszorg
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Patiëntenverenigingen
Over leven met NAH
Vereniging Afasie vzw
Vlaamse Parkinson Liga
MS-Liga Vlaanderen
ALS Liga België vzw
Expertisecentrum Dementie

© 2017 - mignonlogopedie.com