Brain

Lieselotte Mignon

Zelfstandig Logopediste aan huis in regio Mechelen

Neurologische taal- en spraakstoornissen en slikstoornissen

Als zelfstandig neurologopediste sta ik in voor onderzoek en behandeling van neurologische taal en/of spraakstoornissen, kauw- en slikstoornissen en cognitieve problemen.

Ik stel me via deze website graag kort even voor. Informatie omtrent de problemen en behandelingen waarvoor u bij mij terecht kan.
De tarieven van de vergoedingen voor een logopedisch behandeling in de praktijk of aan huis kunt u hier raadplegen.

Informatie omtrent de locatie van de behandeling kan u hier eveneens terugvinden. Neem gerust contact op voor meer informatie.
De links verwijzen u door naar relevante websites. Als hulpverlener volg ik de regels van de privacywetgeving.

Vanaf de masteropleiding begon ik me te verdiepen in logopedische stoornissen ten gevolge van neurologische beschadiging. Vervolgens breidde ik mijn kennis uit via een gespecialiseerd postgraduaat.

Ervaring in onderzoek en behandeling deed ik op in verschillende werksettings zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en woon- en zorgcentra. Zowel bij acute als chronische stoornissen vind ik het belangrijk om de cliënt te behandelen op de verschillende niveaus van het functioneren, zowel op niveau van de stoornis als van de sociale context.

Doorheen de jaren bouwde ik een professioneel multidisciplinair netwerk op voor overleg en doorverwijzing. Omwille van de uitbreiding van mijn zelfstandige praktijk besloot ik me in 2018 volledig toe te leggen op de eerstelijnszorg.

Ik combineer huisbezoeken in de regio Mechelen met behandelingen in de multidisciplinaire groepspraktijk De Piramide in Mechelen. Voor vrijblijvend advies kan u tevens bij mij terecht.

Via teamoverleg, intervisie en bijscholing blijft ik op de hoogte van nieuwe inzichten. Ook ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Naast mijn professionele bezigheden prikkelt ik graag mijn zintuigen en geest via ondermeer muziek, theater, culinaire ervaringen, literatuur en het verkennen van de wereld dichtbij en veraf.

Opleidingen:
 • Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen (KULeuven)
 • Master in neurologische taal- en spraakstoornissen (Arteveldehogeschool)
Bijscholingen:
 • Meermaals per jaar bijscholingen via universiteiten, hogescholen, sig vzw,...
Lid van:
 • Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)
 • Intercollegiaal Overleg Antwerpen
Lieselotte

Als u geconfronteerd wordt met een neurologische taal- en/of spraakstoornis, slikproblemen en/of cognitieve problemen, is gespecialiseerde logopedische behandeling van belang.

Ik behandel en onderzoek:

 • Afasie = neurologische taalstoornis
 • Dysartrie = neurologische spraakstoornis
 • Spraakapraxie = neurologische stoornis in het plannen/programmeren van spraakbewegingen
 • Dysfagie = kauw- en/of slikstoornis
 • Stembandparese = spierzwakte van een stemplooi
 • Cognitieve problemen = problemen op gebied van aandacht, concentratie, planning, werkgeheugen, multitasking,...
 • Cognitieve communicatieproblemen = communicatieproblemen t.g.v. cognitieve problemen.

Elke hulpvraag vergt een specifieke aanpak rekening houdend met de ernst en de aard van de aandoening, de persoon en zijn/haar context en de impact van het probleem op de levenskwaliteit. Overleg omtrent de inhoud, de frequentie en de duur van de behandeling is van belang.

Volgende aandoeningen kunnen een neurologische taal- en/of spraakstoornis, slikproblemen en/ofcognitieve problemen veroorzaken:

 • Acuut hersenletsel: beroerte (bloeding of thrombose), hersentumor, hersentrauma
 • Neurodegeneratieve aandoening: Parkinson(isme), Multiple Sclerose (MS), AmyotrofeLateraalsclerose (ALS), Ziekte van Huntington, Ziekte van Steinert, verschillende types vandementie (Alzheimer, frontotemporale lob, vasculaire, …), spinocerebellaire ataxie (SCA), ...
 • Hoofd-halskanker: slokdarmresectie, mondbodemcarcinoom, ...

Indien tegemoetkoming via het ziekenfonds mogelijk is, sta ik in voor de administratie.

Met uw toestemming is overleg mogelijk overleggen met de behandelende artsen en de overigehulpverleners. U kan bij mij terecht voor informatie rond doorverwijzing naar gespecialiseerde kinesisten, diëtisten, psychologen, ergotherapeuten, ...

Een huisbezoek is mogelijk binnen de regio :

 • Mechelen centrum en deelgemeentes: Walem, Leest, Heffen, Hombeek, Muizen
 • Gemeentes binnen een straal van 15km rond Mechelen, zoals: Boortmeerbeek, Rijmenam, Keerbergen, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Zemst, Willebroek en Rumst
 • Contacteer me gerust indien de afstand groter is, dan bekijken we de mogelijkheden.

Indien een huisbezoek niet noodzakelijk is, vinden de afspraken plaats in de Multidisciplinaire Praktijk ‘De Piramde’ op de Veemarkt nr. 50 in Mechelen.
Bereikbaarheid:

 • Openbaar vervoer: Bushalte Veemarkt (vlakbij) of station Nekkerspoel (10-15 min wandelen)
 • Parking Veemarkt: 1,90 €/uur
 • Parking Zandpoortvest: De parking is enkel op weekdagen betalend tussen 8 en 18u: 0,30 €/uur:

Onderzoek en behandeling

Als logopediste met conventie volg ik de honoraria zoals opgelegd door het RIZIV. Alle genoemde stoornissen worden via de verplichte verzekering gedeeltelijk terugbetaald gedurende een bepaaldeperiode. Op de website van het RIZIV kan u de honoraria en de verzekeringstegemoetkoming en de voorwaarden voor de terugbetaling vinden.

Indien de periode van terugbetaling via de verplichte verzekering voorbij is, kan u bij uw ziekenfonds informatie vragen omtrent de mogelijkheden van de aanvullende verzekering.

Maandelijks krijgt u een overschrijvingsformulier en getuigschrift voor terugbetaling via het ziekenfonds.

Huisbezoeken

Rekening houdend met de vervoerskosten en tijdsinverstering wordt per huisbezoek een extra vergoeding aangerekend van :

Dit bedrag wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en staat elke maand duidelijk aangegeven op uw overschrijvingsformulier.

Naam:
Lieselotte Mignon
Erkenningsnummer RIZIV:
6/01348/52/802-1
Adres:
Donkerlei 68
2800 Mechelen
GSM:
0495 / 37 61 09
Email:
lieselotte@mignonlogopedie.com

Logopedie - Algemeen
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Thuiszorg
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Informatie en patiëntenverenigingen
Info over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Leven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Vereniging Afasie vzw
Info en oefeningen omtrent afasie
Expertisecentrum Dementie
Vlaamse Parkinson Liga
MS-Liga Vlaanderen
ALS Liga België vzw
Neuromusculaire aandoeningen
Sig vzw : Vorming voor professionelen en breed publiek rond NAH
Palliatief Netwerk per regio

Hulpmiddelen en inclusie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Thuiszorgwinkel ziekenfondsen
Toegankelijk Vlaanderen: Toegankelijkheid van gebouwen en toerisme
Modem: Advies omtrent communicatiehulpmiddelen
Helpper: Thuishulp voor buren, door buren

Praktijk
De Piramide